Archive

طراحی و اجرای غرفه شرکت زرین بسپار ایرانیان توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 117 متر مربع در نمایشگاه بین المللی فولاد کیش بصورت دو طرف باز ...

طراحی و اجرای غرفه شرکت زرین بسپار ایرانیان توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 156 متر مربع در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد بصورت سه طرف باز...

طراحی و اجرای غرفه شرکت زرین بسپار ایرانیان توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 126 متر مربع در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و صنایع وابسته کرمان بصورت سه طرف باز ...