مقالات

یکی از اصول ونکات مهم در طراحی غرفه نمایشگاه نور پردازی غرفه نمایشگاه می باشد که نیازمند دانش و خلاقیت زیادی است.نورپردازی مناسب غرفه نمایشگاه می تواند باعث جذابیت بیشتر غرفه و در نتیجه جذب مخاطب بیشتر در غرفه نمایشگاه...

غرفه های نمایشگاهی باید به شکلی طراحی و ساخته شوند که در نگاه اول مخاطب را به خود جذب کنند. طراحی مناسب غرفه های نمایشگاهی می تواند پلی باشد برای ارتباط بیشتر بین مخاطب و صاحبان کسب و کار، به...